บจก.เคพีเอ็น กราฟฟิคส์ ซัพพลาย   รับสมัคร   Sales Development   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

1. จำหน่ายผ้ายาง, น้ำยาฟาวน์เท่น, น้ำยาทำความสะอาดเครื่องพิมพ์, น้ำยาเคลือบสิ่งพิมพ์, วัสดุแพ็คโมและสารเคมีอื่นๆ สำหรับใช้ในอุตสาหกรรมการพิมพ์ทุกระบบ
2. จำหน่ายหมึกพิมพ์, น้ำยาเคลือบสำหรับการพิมพ์บนโลหะ และแม่พิมพ์โพลิเมอร์สำหรับงานเคลือบและการพิมพ์ระบบดรายออฟเซ็ต


เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 2 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1.วางกลยุทธ์การขายสินค้า(โปรโมชั่น)
2.ออกพบผู้มุ่งหวังและค้นหาข้อมูลเพื่อนำมาซึ่งการทำตลาด
3.วิเคราะห์และจัดทำคู่มือเพื่อสนับสนุนงานขาย
4.ประสานงานกับส่วนงานภายนอกและภายในบริษัทในกิจกรรมต่างๆ
5.จัดทำเอกสารของฝ่ายขายและประสานงานขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
6.ประสานงานกับลูกค้าและส่วนงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท(Support)
7.ควบคุมและดูแลเอกสารของฝ่ายขาย(Support)
8.จัดทำใบเสนอราคาและติดตามผล(Support)
9.จัดทำรายงานสรุปประจำสัปดาห์
10.ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
ใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน /สามารถอ่าน เขียนและพูดภาษาอังกฤษได้พอสมควร
มีปฏิฎานไหวพริบต่อรองหรือเสนอขายทางโทรศัพท์ /มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน
สามารถรับภาวะกดดันในภาระงานได้/มีทัศนะคติเชิงบวกกับเพื่อนร่วมงานและบริษัท(Positive thinking)
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. โบนัส
3. ค่าครองชีพ / ค่าตำแหน่ง / Insentive
4. Company Trip
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
99/141 หมู่ 2 ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน สมุทรสาคร ( เมืองสมุทรสาคร )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0348718604-6
Email arunda1969@hotmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.kpngraphics.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บจก.เคพีเอ็น กราฟฟิคส์ ซัพพลาย