บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   รับสมัคร   ธุรการคลังสินค้า   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ธุรกิจสปา

เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ดูแลควบคุมสต็อกสินค้า ตรวจนับสต็อค บันทึกรับเข้า - จ่ายออก งานเอกสารด้านคลังสินค้า และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย (ทำงานเสาร์เว้นเสาร์)
คุณสมบัติ
-เพศชาย/เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
-วุฒิการศึกษาระดับปวส. - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์งานด้านดูแลคลังสินค้าอย่างน้อย 1-3 ปี
-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ได้คล่อง
-มีมนุษยสัมพันธ์ดี ขยัน อดทน และสามารถทำงานเป็นทีมได้
-เพศชายต้องขับรถยนต์ได้และมีใบอนญาตขับขี่
สวัสดิการ
-ยูนิฟอร์มพนักงาน
-ประกันสังคม
-ข้าวและเครื่องดื่ม
-ที่พักพนักงาน(รวม)
-วันหยุดพักผ่อนประจำปีและวันหยุดพักผ่อนประจำสัปดาห์
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตบางรัก )
ใกล้ BTS สุรศักดิ์
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 022366797
Email hr@divana-dvn.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด