บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัด   รับสมัคร   วิศวกรโยธา   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ดำเนินธุรกิจ ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น (Bangsue Junction)

เพศ ชาย
ประสบการณ์ 1 ปี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- ควบคุมการทำงาน
- ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแบบแปลนและระยะเวลาที่กำหนด
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- มีประสบการณ์การทำงานด้านวิศวกรโยธาอย่างน้อย 1ปี
- วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น
511 อาคารบางซื่อจังชั่น ชั้น G ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตจตุจักร )
ใกล้ BTS หมอชิต MRT กำแพงเพชร
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 021085555
Email bangsue.info@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัด