โปรซอฟท์ คอมเทค   รับสมัคร   HR   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

เป็นบริษัทที่พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์สำเร็จรูป, พัฒนาด้านเว็ปไซต์
ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
"หากคุณคือคนที่มีความรู้ ความสามารถ หากคุณคือคนที่เปี่ยมไปด้วยพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหางานที่มั่นคง เราพร้อมที่จะมอบโอกาสนั้นให้กับคุณ"

เงินเดือน 9,000 ถึง 10,000 บาท
เพศ หญิง
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
-สรรหาบุคลากร
-ทำสัญญาจ้างงาน / จัดทำข้อมูลต่างๆ ในระบบ HRMi
-จัดทำแบบฟอร์ม ประกาศต่าง ๆ ของฝ่ายบุคคล
-ดูแลการลงเวลาทำงาน ขาด ลา มาสาย
-งานประกันสังคมแจ้งเข้า-ออกพนักงาน
- มีประสบการณ์ทำเงินเดือน
- มีประสบการณ์ทำประกันสังคม
- มีประสบการณ์ยื่นภาษีภงด
-ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือตามความเหมาะสม
คุณสมบัติ
1.ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้อื่น
2.อดทน ซื่อสัตย์ มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
3.ตรงต่อเวลา ความประพฤติเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีได้
4.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ /คิดบวก /มีเป้าหมายในการทำงาน
5.ต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมกับสร้างความประทับใจได้เสมอ
6.ทำเงินเดือนได้
7.อายุ 25 - 33 ปี
สวัสดิการ
-ประกันสังคม
-ชุดพนักงาน
-โบนัส ประจำปี
-ค่าล่วงเวลา
-หยุด เสาร์ อาทิตย์
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
1.ต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ดีต่อผู้อื่น
2.อดทน ซื่อสัตย์ มีทักษะด้านการสื่อสารที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
3.ตรงต่อเวลา ความประพฤติเรียบร้อยเป็นแบบอย่างที่ดีได้
4.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ /คิดบวก /มีเป้าหมายในการทำงาน
5.ต้องเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ พร้อมกับสร้างความประทับใจได้เสมอ
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน เชียงใหม่ ( สันทราย )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0813596921
Email recruit.prosoft@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.prosoft.co.th/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ โปรซอฟท์ คอมเทค