บริษัท ยูนิตี้ซอฟท์ จำกัด   รับสมัคร   IT Support   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท ยูนิตี้ซอฟท์ จำกัด เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และระบบงานต่าง ๆ
รวมถึงเป็นผู้แทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์หลายยี่ห้อ พร้อมติดตั้ง โดยบริษัทฯ ดำเนินงานเกี่ยวกับการประมูลงานราชการ รวมไปถึงบริษัทเอกชนต่าง ๆ

เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
Support Customer เพื่อแก้ปัญหาด้านเทคนิค ทั้ง Hardware และ Software
- จัดทำเอกสารเสนองานโครงการให้กับลูกค้า
- ติดตั้งคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตลอดจนโปรแกรมต่าง ๆ
คุณสมบัติ
ไม่จำกัดเพศ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ แต่ถ้ามีประสบการณ์การทำงานหรือการทำงานเกี่ยวกับการประมูลงาน
ราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,อิเลคทรอนิกส์ หรือในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
- ภาษาอังกฤษพอใช้
- มีความรู้ต่างๆ อาทิเช่น ด้าน,Computer Network ,Data Communication, การเขียนโปรแกรม เช่น JAVA, PHP, ASP เป็นต้น
- ใช้โปรแกรม MS Word, Excel, PowerPoint ได้
- มีความขยันซื่อสัตย์ มีมนุษยสัมพันธ์ บุคลิกภาพที่ดี ความคล่องตัวสูง
- มีไหวพริบด้านการสื่อสารและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี สามารถรับภาวะกดดันในการทำงานได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
- ปรับเงินประจำปี
- ประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บึงกุ่ม
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตบึงกุ่ม )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-115-7129
Email kamonwan@unity-soft.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ยูนิตี้ซอฟท์ จำกัด