FREIGHTFAST SERVICE CO.,LTD.   รับสมัคร   นักศึกษาฝึกงาน   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

เป็นธุรกิจประเภท FREIGHT FORWARDER
เป็นตัวแทนในการนำเข้า และ ส่งออกสินค้า รวมถึงดำเนินพิธีการศุลกากร

เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- ประสานกับหน่วยงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย
- ทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท เฟรทฟาท เซอร์วิส จำกัด
189 ถนนเทอดไทย แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตธนบุรี )
ใกล้ BTS กรุงธนบุรี BRT ราชพฤกษ์
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 024666299
Email ops@freightfastservice.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.freightfast-service.com/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ FREIGHTFAST SERVICE CO.,LTD.