บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด   รับสมัคร   ผู้จัดการแผนกคอมพิวเตอร์   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสินค้าประเภท น้ำพริก น้ำจิ้ม และ เครื่องปรุงรสสำเร็จรูป

เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ดูแล แก้ไข ระบบ network/server ภายในองค์กร
คุณสมบัติ
อายุไม่เกิน 40 ปี
มีประสบการณ์ในงาน IT และ มีความสามารถในการควบคุมดูแลระบบ network/server รวมถึงแก้ไขปัญหาต่างๆของ user อย่างน้อย 4 ปี
มีความรู้ด้านการพัฒนา web site
สามารถใช้งานฐานข้อมูล My SQL ได้
มีความเข้าใจโครงสร้างโปรแกรมบัญชี หรือ สามารถใช้งานภาษา Visual Basic ในการพัฒนาโปรแกรมได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีความรับผิดชอบ ละเอียด รอบคอบ และ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ที่ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและการตัดสินใจ
สามารถวางแผนงานในส่วนที่รับผิดชอบ
สวัสดิการ
เบี้ยขยัน
ค่าครองชีพ
ข้าวฟรี
เครื่องแต่งกายพนักงาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
อื่นๆที่กฎหมายกำหนด
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
68/10 ม.12 ถ.บรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
(พุทธมณฑลสาย 3)
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตทวีวัฒนา )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-441-3595-8 (ต่อ 2
Email hr@maepranom.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.maepranom.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด