บริษัท วี.เอ.ซี. อีเล็คโทร เทคนิค จำดัก   รับสมัคร   วิศวกรภาคสนาม ( Site Engineer)   3 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท วี.เอ.ซี. อีเล็คโทร เทคนิค จำกัด ก่อตั้งปี พ.ศ. 2533 โดยกลุ่มวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงาน ทั้งออกแบบและรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า ,ระบบ Process Control สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม และการบริหารโครงการ ตลอดระยะเวลา 25 ปี เรามีผลงานมากกว่า 300 โครงการ ที่ครอบคลุมทุกประเภทอุตสาหกรรมกระจายทั่วภูมิภาคของประเทศไทย
ขณะนี้บริษัทฯ กำลังขยายกิจการ ต้องการรับสมัครบุคคลากรที่มีความรู้, ความสามารถและประสบการณ์ที่ทำงานด้วยความขยันมุ่งมั่นและพร้อมที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องไปกับองค์กร

เพศ ชาย
ประสบการณ์ 3 ถึง 5 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ควบคุมดูแลงานติดตั้งระบบไฟฟ้าตามหน่วยงานต่างๆ และจัดทำเอกสารเกี่ยวกับ
งานบริหารโครงการ
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 25 - 30 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาไฟฟ้ากำลัง)
3. มีประสบการณ์ทำงาน ด้านงานติดตั้งระบบไฟฟ้าและบริหารโครงการ 3 ปีขึ้นไป
4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม ( Ms Office, Ms Project, Auto Cad )
5. มีความรู้ ความเข้าใจภาษาอังกฤษ (ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน)
6. มีทักษะด้านการสื่อสาร, ขยัน, อดทน
สวัสดิการ
เงินเดือน / โบนัสปีละ 3 ครั้ง
ตรวจสุขภาพประจำปี ,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนสวัสดิการพิเศษ, ประกันสังคม,
ประกันอุบัติเหตุ , อบรมสัมมนา, ทำบุญประจำปี, ท่องเที่ยวประจำปี
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
เลขที่ 1 ซอยรามคำแหง 60 แยก 7 (สวนสน 7) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-735-2199 ต่อ 12 แฟ๊กซ์ : 02-375-9116
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตบางกะปิ )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-735-2199
Email hr@vac.co.th
เว็บไซต์หน่วยงาน www.vac.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท วี.เอ.ซี. อีเล็คโทร เทคนิค จำดัก