บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด   รับสมัคร   ช่างเชื่อมและช่างประกอบ   3 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริการด้านสิ่งแวดล้อม

เพศ ชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รายงานต่อผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
2. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
3. ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานมาตรฐานระบบงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
4. ดูแลเครื่องจักรในการทำงาน เครื่องเชื่อม เครื่องตัดและเครื่องพับ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5. ตัด/พับชิ้นงานตามแบบที่กำหนด
6. เชื่อมและประกอบชิ้นงานตามแบบที่กำหนด

คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย
2. อายุ 20-40 ปี ขึ้นไป
3. สามารถกลึง เชื่อม ประกอบ ชิ้นงานเครื่องจักรได้
4. มีความรับผิดชอบ ขยัน มุ่งมั่น ตั้งใจทำงาน
5. สามารถทำงานล่วงเวลาได้
6. มีความซื่อสัตย์
7. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
สวัสดิการ
ตามโครงสร้างบรฺิษัท
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
32/3-4 ม.4 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ปทุมธานี ( สามโคก )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0863468976
Email jiranan@foresee-corp.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.foresee-corp.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด