บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด   รับสมัคร   ช่างเครื่องยนต์   3 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริการด้านสิ่งแวดล้อม

เพศ ชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รายงานต่อผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
2. ดูแลบำรุงรักษาและซ่อมบำรุงรถขนส่งตามใบแจ้งซ่อม
3. ดูแลเครื่องมือให้ครบและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
4. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
5. ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานมาตรฐานระบบงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี
2. วุฒิการศึกษา ปวส /ปริญญาตรี สาขาช่างยนต์
3. มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 2 ปี
4. เข้าใจระบบการทำงานเครื่องยนต์ของโรงงาน
5. สามารถซ่อมเครื่องยนต์เชิงลึกได้
6. ขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
7. มีความอดทนในการทำงาน
8. มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
สวัสดิการ
ตามโครงสร้างบริษัท
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
โรงงาน บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
32/3-4 ม.4 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ปทุมธานี ( สามโคก )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0863468976
Email jiranan@foresee-corp.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.foresee-corp.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด