บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด   รับสมัคร   ช่างไฟ   3 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริการด้านสิ่งแวดล้อม

เพศ ชาย
ประสบการณ์ 2 ถึง 3 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รายงานต่อผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
2. ดูแลรักษาเครื่องจักรระบบไฟฟ้า
3. ดูแลเครื่องจักรให้อยู่สภาพพร้อมใช้งาน
4. ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา
5. ปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติงานมาตรฐานระบบงานคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างเคร่งครัด
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 25-40ปี
2. วุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้า หรือ เครื่องกลโรงงาน
3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3ปี ในงาน ซ่อมแซม บำรุงรักษา เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า เครื่องมือ ในโรงงาน
4. อ่านแบบไฟฟ้าได้ ประสานงานกับหน่วยอื่นได้ (หากมีพื้นฐาน PLC ,ทำไฟฟ้าคอนโทรล,งานนิวเมตริก ไฮดรอริกได้ จะ พิจารณาเป็นพิเศษ)
สวัสดิการ
ตามโครางสร้างบริษัท
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
โรงงาน บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
32/3-4 ม.4 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ปทุมธานี ( สามโคก )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0863468976
Email jiranan@foresee-corp.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.foresee-corp.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด