บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยและความปลอดภัย   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริการด้านสิ่งแวดล้อม

เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ
1. รายงานต่อ กรรมการผู้จัดการ และผู้จัดการฝ่าย QEH&S
2. ดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานและความปลอดภัยในด้านต่างๆ
3. ดำเนินงานตามแผนงานให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. สอบสวน วินิจฉัยหาสาเหตุเพื่อหาแนวทางแก้ไขและป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ และจัดเตรียมรายงานอุบัติเหตุ/อุบัติการณ์
5. ดำเนินการตามแผนงานประจำปี
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และจัดส่งรายงานต่างๆให้สอดคล้องกับกฎหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
4. หรือผู้ที่ผ่านการอบรบฯ และมีใบประกาศ จป.วิชาชีพ
สวัสดิการ
ตามโครงสร้างบริษัท
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
32/3-4 ม.4 ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ปทุมธานี ( สามโคก )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0863468976
Email jiranan@foresee-corp.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.foresee-corp.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ฟอร์ซี คอร์ปอเรชั่น จำกัด