โรงเรียนราษฎร์ศึกษา   รับสมัคร   ครูคณิตศาสตร์   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

โรงเรียนเอกชน

เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ปฏิบัติการสอนวิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ถึง มัธยมศึกษาตอนต้น
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์
- หรือวุฒิการศึกษาปริญญาตรี และมีประสบการณ์สอนวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียน
- บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
- มีความรับผิดชอบสูง รักเด็ก ขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
569 ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน สระบุรี ( เมืองสระบุรี )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 036211873
Email krittee@hotmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.rassuksa.ac.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ โรงเรียนราษฎร์ศึกษา