Suzuki Marine Service Co., Ltd.   รับสมัคร   Aftersales Officer (ด่วนมาก)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ให้บริการติดตั้ง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ปี
การศึกษา ปวส
คุณสมบัติ
- จบการศึกษาชั้น ปวส. ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบและสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- มีใจรักการบริการ
- สามารถใช้ Microsoft Office และ Email ได้
- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
- สามารถประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้
- หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีความรู้ด้านเครื่องยนต์เรือจะพิจารณาเป็นพิเศษ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
20/95 หมู่ที่ 2 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเมืองภูเก็ต
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ภูเก็ต ( เมืองภูเก็ต )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0985308234
Email bhusnisar.boontuan@megazip.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ Suzuki Marine Service Co., Ltd.