บริษัทมิตซุย-โซโค(ประเทศไทย)จำกัด   รับสมัคร   Operation Supervisor ปฏิบัติงานที่คลังสินค้ากม.19   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

กลุ่มบริษัท มิตซุย-โซโค ประกอบด้วย บริษัทมิซุย-โซโค(ประเทศไทย)จำกัด, บริษัทมิทส์ โลจิสติกส์(ประเทศไทย)จำกัด, บริษัท มิทส์ทรานสปอร์ต(ประเทศไทย)จำกัด เราเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการดำเนินธุรกิจตัวแทนนำเข้าและส่งออก รวมถึงการบริหารงานคลังสินค้า, จัดส่ง และโลจิสติกส์แบบครบวงจร(Logistics Total Solution)

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 2 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. การจัดการและควบคุมการดำเนินงาน
2. ควบคุมการผลิต
3. จัดการและควบคุมกำลังคน
4. ตรวจสอบสินค้าในคลัง
5. การควบคุมแท็กการจัดส่ง
6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย/หญิง อายุ 30-40 ปี
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาLogistics หรือที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในสายงาน Production / Logistic / คลังสินค้าในระดับหัวหน้างานไม่น้อยกว่า 2 ปี
4. มีประสบการณ์ในการผลิตหรือ QA มีประสบการณ์ด้าน QC จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5. มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็งมีแรงจูงใจในตนเองและมีบุคลิกที่กระตือรือร้น
6. มีภาวะผู้นำที่เข้มแข็งมีแรงจูงใจในตนเองและมีบุคลิกที่กระตือรือร้น
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัทมิตซุย-โซโค(ประเทศไทย)จำกัด
สำนักงานใหญ่สีลม อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10120
คลังสินค้ากม. 19 : 335/7 หมู่ 9, ถนนบางนา-ตราด กม.19 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน สมุทรปราการ ( บางพลี )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-0124925
Email wichada@mitsui-soko.co.th
เว็บไซต์หน่วยงาน www.mitsui-soko.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัทมิตซุย-โซโค(ประเทศไทย)จำกัด