เจพีเอล โลจิสติกส์   รับสมัคร   Sales Freight   5 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ดำเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ

เงินเดือน 12,000 ถึง 15,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี
การศึกษา ปวช ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
-รับผิดชอบทางด้านการขายพื้นที่ระวางการบรรทุกสินค้าทางอากาศ
คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง
-อายุไม่เกิน 45 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับ ปวช-ปริญญาตรี
-มีประสบการณ์ในการทำงาน 1 ปี
สวัสดิการ
มีประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
8/82 โครงการชวนชื่น โมดัส ถนนวิภาวดี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตดอนเมือง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 021034298
Email jpasia2538@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ เจพีเอล โลจิสติกส์