เจพีเอล โลจิสติกส์   รับสมัคร   ชิปปิ้ง   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ดำเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ

เงินเดือน 12,000 ถึง 15,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี
การศึกษา ปวช ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ควบคุม ดูแล ติดต่อประสานงาน ด้านเอกสารและอื่น ๆ ในการนำเข้าและส่งออก สินค้าได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติ
-เพศชาย/หญิง
-อายุไม่เกิน 45 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี
-มีประสบการในด้านการดำเนินงาน นำเข้าและส่งออก สินค้าได้อย่างดี
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
8/82 โครงการ ชวนชื่น โมดัส ถนนวิภาวดี เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตดอนเมือง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 021034298
Email jpasia2538@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ เจพีเอล โลจิสติกส์