เจพีเอล โลจิสติกส์   รับสมัคร   ช่างเทคนิค   30 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ดำเนินธุรกิจการขนส่งสินค้าทางอากาศ

เงินเดือน 11,000 ถึง 12,000 บาท
เพศ ชาย
ประสบการณ์ 1 ปี
การศึกษา ปวช ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ควบคุม ดูแล อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คุณสมบัติ
-เพศชาย
-มีเชื้อชาติ /สัญชาติ ไทย
-อายุ ไม่เกิน 35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวช - ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนนิกส์ โทรคมนาคม ไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-ผ่านการเกณฑ์ทหาร
-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

สวัสดิการ
ประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ปฏิบัติงานที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน สมุทรปราการ ( บางพลี )
ใกล้ AirportLink สุวรรณภูมิ
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 021034298
Email jpasia2538@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ เจพีเอล โลจิสติกส์