หจก. ต. รัตนก่อสร้าง   รับสมัคร   ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ด่วน)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

รับเหมาก่อสร้าง

เงินเดือน 20,000 บาท
เพศ ชาย
ประสบการณ์ 3 ปี
การศึกษา ปวช ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- ควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาการก่อสร้าง
- รายงานหัวหน้าในกรณีการก่อสร้างไม่ได้เป็นไปตามรูปแบบที่กำหนดในสัญญา
- ประสานงานกับผู้รับเหมาในการก่อสร้าง พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง
- ตรวจสอบรายการวัสดุก่อสร้าง คุณภาพ ถูกต้องตามงานก่อสร้าง
- ทำรายงานความคืบหน้าของงานกับหัวหน้า รวมทั้งดูแลความปลอดภัยในการก่อสร้าง
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
- วุฒิการศึกษา ปวช. ปวส.
- มีประสบการณ์ อย่างน้อย 2-3 ปี ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
- มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ
- มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีบุคลิกภาพดี ประสานงานกับทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี
- มีความละเอียดรอบคอบ ความตั้งใจและรับผิดชอบงาน สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี
- มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Microsoft office, Auto CAD
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ลาพักร้อน
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
หน่วยงานในกรุงเทพมหานคร
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตวังทองหลาง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02 932 2317
Email trattanaconstruction@yahoo.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ หจก. ต. รัตนก่อสร้าง