อาร์ทีบี กรุ๊ป   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและประมาณราคาค่าก่อสร้าง(QS-QE) ด่วน!!   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริการงานก่อสร้าง

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 2 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
-ถอดแบบราคา,จัดทำและตรวจสอบปริมาณ(ฺBOQ),จัดทำสรุปงานเพิ่ม-ลด (VO)
กำหนดราคาและวัสดุก่อสร้าง,ประมาณราคา,และควบคุมราคาก่อสร้างฯให้เป็นไปตามงบประมาณและสัญญาฯ
-มีความรู้ด้านวัสดุก่อสร้างฯ ในงานด้านสถาปัตยกรรม,วิศวกรรมและงานตกแต่งภานในฯ
คุณสมบัติ
1.เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30
2.วุฒิ ปวช.ก่อสร้าง/โยธาหรือที่เกี่ยวข้องฯ
3.ประสบการณ์ด้านงานถอดแบบและประมาณราคางานก่อสร้างฯ 3-5 ปี
4.สามารถเริ่มงานได้ทันที
5.ทำงาน จันทร์-เสาร์ เวลา 08.30น.-17.30น.
6.มีประสบการณ์ในการทำงานและมีที่พักอยู่ใกล้สำนักงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
-เสื้อฟรอม์
-ประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ถนนฉลองกรุง-ลาดกระบัง
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตลาดกระบัง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 021011981
Email info.rtbgroups@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ อาร์ทีบี กรุ๊ป