อาร์ทีบี กรุ๊ป   รับสมัคร   ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและระบบวิศวกรรม(MSM)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริการงานก่อสร้าง

เพศ ชาย
ประสบการณ์ 10 ปี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- รับผิดชอบในการวางแผน การจัดเตรียม ตรวจสอบ และควบคุมการใช้ทรัพยากรต่างๆ ในการซ่อมบำรุงรักษา รวมถึงการปรับปรุง ระบบสาธารณูปโภคและระบบปรับอากาศ ของลูกค้า
- การจัดสรรและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีความพอเพียง ถูกต้องและปลอดภัย
- เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินการของระบบงานต่างๆ ของบริษัทเป็นไปอย่างประสิทธิภาพ
- หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
1.เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป
2.วุฒิ.ปริญญาตรี ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าหรือเครื่องกลหรือโยธา หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการด้านการจัดการและการซ่อมบำรุงไม่น้อยกว่า 10 ปี
4.มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพด้านวิศวกรรม (ก.ว.)
5.มีรถยนต์ส่วนบุคคลและใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
6.สามารถเข้าปฏิบัติงานได้ตลอดเวลาในกรณีมีเหตุเร่งด่วนฉุกเฉิน
7.สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ และทำงานภายใต้ภาวะแรงกดดันได้ดี
8.มีภาะความเป็นผู้นำ
9.ปฏิบัติงาน วันจันทร์-เสาร์ 08.30-17.30 น.
สวัสดิการ
-เสื้อฟรอม์
-ประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ลาดกระบัง-ฉลองกรุง
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตลาดกระบัง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 021011981
Email info.rtbgroups@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ อาร์ทีบี กรุ๊ป