อาร์ทีบี กรุ๊ป   รับสมัคร   ผู้จัดการทั่วไปสายงานซ่อมบำรุงและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรม (GM/MS)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริการงานก่อสร้าง

เพศ ชาย
ประสบการณ์ 10 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- มีลักษณะความเป็นผู้นำ สามารถบริหารองค์กร วิเคราะห์ ตรวจสอบ ควบคุม และติดตามความคืบหน้าของงาน
- แก้ไขปัญหาต่างๆให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและนโยบายของฝ่ายบริหารสูงสุดได้ดี
คุณสมบัติ
1.เพศชาย อายุตั้งแต่ 40-50 ปี
2.วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกลและหรือสาขาวิศวกรรมระบบที่เกี่ยวข้อง (พร้อมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ)
3.มีประสบการการณ์ด้านการบริหารงาน/บริหารองค์กรในสายงานซ่อมบำรุงและก่อสร้างงานระบบวิศวกรรมฯ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ทักษะทั้ง 2 ด้าน)
5.มีรถยนต์ส่วนบุคคล
6.สามารถเริ่มงานได้ทันทีเมื่อบริษัทฯ พิจารณารับเข้าทำงาน
7.มีความรับผิดชอบ ซื้อสัตย์ อดทน และเสียสละเวลาส่วนตัว พร้อมทุ่มเทการทำงานให้กับองค์กรได้ดีเยี่ยม
8.สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และพร้อมที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆขององค์กรให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายบริษัทฯได้ดี
สวัสดิการ
-เสื้อฟรอม์
-ประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ฉลองกรุง-ลาดกระบัง
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตลาดกระบัง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 021011981
Email info.rtbgroups@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ อาร์ทีบี กรุ๊ป