บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)   รับสมัคร   Test Engineer (R&D)   3 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2532 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องมือการค้า FORTH รวมทั้งดำเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม, ธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขณะนี้เรากำลังขยายธุรกิจและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการทำงานที่่ท้าทายในองค์กรที่มีความมั่นคงและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขอเชิญท่านสมัครเข้าร่วมงานกับเรา เพื่อเป็นพลังสำคัญในการผลักดันและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ'บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งในปี 2532 เพื่อประกอบธุรกิจผลิตตู้สาขาโทรศัพท์ภายใต้เครื่องมือการค้า FORTH รวมทั้งดำเนินการผลิตและประกอบแผงวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์โทรคมนาคม, ธุรกิจผลิตมิเตอร์ไฟฟ้าระบบอิเล็กทรอนิกส์

ขณะนี้เรากำลังขยายธุรกิจและการบริการ เพื่อตอบสนองความต้องการทำงานที่่ท้าทายในองค์กรที่มีความมั่นคงและขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขอเชิญท่านสมัครเข้าร่วมงานกับเรา เพื่อเป็นพลังสำคัญในการผลักดันและเติบโตไปพร้อมกับบริษัทฯ

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 2 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- ทดสอบระบบของ Product ต่างๆ ของฝ่าย Research & Development ก่อนที่จะส่งมอบต่อฝ่ายผลิต
- ตรวจสอบการกระบวนการทำงานของ Hardware & Software
คุณสมบัติ
เพศ : หญิง , ชาย
อายุ(ปี) : ทุกช่วงอายุ
ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์, คอมพิวเตอร์, โทรคมนาคม
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ / ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
สวัสดิการ
ประกันสังคม/กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ/โบนัสประจำปี/ประกันชีวิต/ตรวจสุขภาพประจำปี/ฝึกอบรม/สวัสดิการเงินช่วยเหลืออื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล , กรณีเสียชีวิต ฯลฯ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1053/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10400 ประเทศไทย
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตพญาไท )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-265-6700 ต่อ 1293
Email recruit@forth.co.th
เว็บไซต์หน่วยงาน www.forth.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ฟอร์ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)