บริษัท กังวาลโฮลดิ้ง จำกัด   รับสมัคร   ช่างเทคนิค   2 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท กังวาลโฮลดิ้ง จำกัด ประกอบธุรกิจให้เช่าอพาร์ตเม้นท์แก่ชาวต่างชาติ โดยใช้ชื่อว่า " อพาร์ตเม้นท์ บ้านจามจุรี " ตั้งอยู่ในซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์)

เพศ ชาย
การศึกษา ปวช ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- เปิด-ปิดงานระบบต่างๆภายในอาคาร
- ตรวจเช็คซ่อมบำรุง ระบบน้ำ และระบบไฟฟ้า
- ซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางและพื้นที่เช่า
- ตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซม เครื่องมือและอุปกรณ์
- ปฏิบัติงานตามใบแจ้งงานของแผนก, สรุปรายงานการซ่อมและปิดงานซ่อม
- ให้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่า
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุตั้งแต่ 22 ปี ขึ้นไป ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
2. วุฒิปวช. ขึ้นไป สาขาการไฟฟ้า อิเล็คทรอนิกส์ และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีใจรักในด้านงานบริการ
4. มีความซื่อสัตย์ ขยัน อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้
5. สามารถทำงานเป็นกะได้
สวัสดิการ
- ประกันสังคม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ยูนิฟอร์ม
- โบนัสประจำปี
- ปรับเงินเดือนประจำปี
- ค่ารักษาพยาบาล
- ค่ากะ
- วันหยุดตามประเพณี
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท กังวาลโฮลดิ้ง จำกัด (อพาร์ตเม้นท์ บ้านจามจุรี)
42 ซอยสุขุมวิท 39 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-3021000
Email sales@baanjamjuree.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.baanjamjuree.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท กังวาลโฮลดิ้ง จำกัด