บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด   รับสมัคร   พนักงานซ่อมบำรุงรักษา/ติดตั้งเครื่องเสียง   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท เป็นศูนย์รวมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทริค และสินค้าอุตสาหกรรม เป็นโมเดิร์นเทรด และซูเปอร์มาร์เกตอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย

เพศ ชาย
การศึกษา ปวช ถึง ปวส
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ติดตั้งเครื่องเสียง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ
คุณสมบัติ
เพศชาย.
วุฒิปวช - ปวส. สาขาไฟฟ้า ช่างกล อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีความรู้และประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
*มีเงินเดือนประจำ, ค่าคอมมิชชั่น, โบนัสประจำปี, โอ.ที., มีเงินเกษียณอายุ
*มีประกันสังคม, มีชุดฟอร์มของบริษัทฯให้
*ลาพักผ่อนประจำปี (สำนักงานใหญ่ทำงาน หยุดวันอาทิตย์)
*มีสันทนาการต่างๆ ให้พนักงานมีท่องเทียวประจำปี มีวันหยุดประเพณี 13 วัน
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
เลขที่ 119,119/1 ถ.อัษฎางค์ ตรงข้ามกรมการรักษาดินแดง บ้านหม้อ ริมคลองหลอด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตพระนคร )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0-2225-0094
Email personal@mynpe.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.mynpe.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด