Lite Development Co.,Ltd.   รับสมัคร   Inspector Engineer   5 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริการตรวจสอบคุณภาพและความเรียบร้อยที่อยู่อาศัย
บ้าน และ คอนโด ก่อนรับโอนกรรมสิทธิ์

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 3 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- ตรวจสอบ สำรวจความเรียบร้อย ของคุณภาพงาน และคุณภาพวัสดุ
- จัดทำรายงาน Defect และแจ้งซ่อม
- ติดตามงานแก้ไขเก็บ Defect ตามรายงานแจ้งซ่อม
- ประสานงานระหว่าง เจ้าของห้องหรือเจ้าของบ้าน ผู้รับเหมาและเจ้าของโครงการ
- แนะนำการใช้งานฟังก์ชั่นต่างๆของที่พักอาศัย
คุณสมบัติ
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิศวกรรมโยธา / สถาปัตยกรรมศาสตร์
หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง
- หากมีประสบการณ์ ด้าน QC หรือ งานซ่อมบำรุง ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้เกี่ยวกับระบบการก่อสร้าง โครงการต่างๆ
- มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ และ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆภายในอาคารที่พักอาศัย
- มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์
สวัสดิการ
ตามความขยันและความสามารถ
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ทำงานเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์
ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 099-2588858
Email lite88@outlook.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.facebook.com/lite85


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ Lite Development Co.,Ltd.