บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่บัญชี   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

หรือเดิมคือ บริษัท แอลเคเอส อิเล็คทริคอล โปรดักส์ (ประเทศไทย)ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2550 เป็นบริษัทในกลุ่ม บริษัทลื้กิจเจริญแสง จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตหลอดไฟมานานกว่า 40 ปี โดยความร่วมมือด้านเทคนิคกับ บริษัท HITACHI LIGHTING ประเทศญี่ปุ่นเพื่อผลิต จำหน่ายหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างอื่น ๆ สำหรับตลาดภายในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 2 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
-จัดทำเอกสารหลักฐาน บันทึกรายการบัญชี ปรับปรุงบัญชี ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
-จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่ายเพื่อแสดงผลการดำเนินงานและส่งผู้บริหาร
-ตรวจสอบ ติดตามให้มีการดำเนินการตามแผนรายรับ-รายจ่าย
-แก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการทำงานในส่วนที่รับผิดชอบ เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ
-รายงานข้อบกพร่อง และปัญหาในการดำเนินงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
-ปิดงบได้
คุณสมบัติ
เพศหญิง
วุฒิการศึกษา ปวส-ปริญญาตรี สาขาบัญชี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมทางบัญชี
มีวินัยในตัวเอง
มีวินัยในตัวเอง
อัธยาศัยดี ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ
ส่วนของสำนักงาน หยุด เสาร์ที่ 2,4 ของทุกเดือน
1.แจกเสื้อฟอร์มพนักงานฟรี (เมื่อผ่านทดลองงาน)
2.เบี้ยเลี้ยงต่างจังหวัด (สำหรับเซลล์)
3.เบี้ยขยันเริ่มต้น 300 บาท/เดือน
4.ค่าล่วงเวลา OT และรายได้อื่นๆ
5.เงินปรับค่าจ้างประจำปี (ตามระเบียบบริษัท)
6.กองทุนเงินฝาก/ยืมบริษัท
7.สิทธิการลาหยุดงานในกรณีต่าง ๆ
8.ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี และเอ็กเรย์ปอดได้ฟิล์มฟรี
9.งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี รางวัลพนักงานดีเด่น
10.บริการ รถรับ-ส่ง สายบางปะกอก สุขสวัสดิ์ มหาชัยเมืองใหม่
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
29/11 ม.3 ถนนพระราม 2 ตำบลนาดี อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน สมุทรสาคร
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 089-8163061
Email sineenart.lks@lekise.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท เลคิเซ่ ไลท์ติ้ง จำกัด