ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด (TPARK)    รับสมัคร   PROJECT MANAGER   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด (TPARK) เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จำกัด มหาชน (TICON) บริษัท TPARK มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการพัฒนาสวนอุตสาหกรรมโล จิสติกส์ หรือ Logistics Parks และการพัฒนาคลังสินค้ามาตราฐานพร้อมสำหรับเช่า อีกทั้ง ยังมีบริการพัฒนาคลังสินค้าตามความต้องการที่เฉพาะเจาะจงของแต่ละลูกค้า ตลอดจนการรับซื้อคลังสินค้าจากผู้ประกอบการ ซึ่งรวมถึง การเปลี่ยนสภาพความเป็นเจ้าของไปเป็นผู้เช่าคลังสินค้าแทน หรือ การดำเนินการ Sale & Leasebacks เพื่อรองรับทุกความต้องการของผู้ประกอบการด้านโลจิสติกส์

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 5 ถึง 10 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. To perform budgets/estimates on a wide variety of new building projects and structures
2. To review and critique proposed changes to engineering standards, policies, or details.
3. To review development plans for compliance with adopted engineering standards and good engineering practices.
4. To meet with the general public, landowners, and interest groups concerning zoning, subdivision projects, building projects, and engineering regulations, standards, or policies.
5. To coordinate the activities of the design and construction teams.

คุณสมบัติ
• Male / Female, age between 28-35 years old
• Bachelor's Degree in Civil Engineer
• At least 5 years practical experience in construction company
(Experience in warehouse or factory construction is preferable)
• Being initiative, proactive and able to work under pressure
• Strong project management capabilities
• Effective communication, both Thai and English
• Work for Sales Department at Head Office:
Sathorn City Tower, South Sathorn Road, Bangkok (Working day: Mon. - Fri.)
Contact us : 02-679-6565 ต่อ 214,215
สวัสดิการ
1. Provident Fund
2. Group Insurance
3. Health Insurance Budget (30,000 baht per year)
4. Performance Bonus
5. Leave Quota and Public Holiday
6. Company Activities (Company Trip, Sport Day, New Year Party, etc.)
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
Sathorn City Tower, South Sathorn Road, Bangkok
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-679-6565
Email tanaporn.a@ticon.co.th
เว็บไซต์หน่วยงาน www.ticon.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ ไทคอน โลจิสติคส์ พาร์ค จำกัด (TPARK)