Havells sylvania (Thailand) Ltd.   รับสมัคร   Service Center Manager - Khonkhan   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

นำเข้า และจำหน่ายสินค้าเกี่ยวกับให้ความสว่าง

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 3 ถึง 5 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. ดุแลศูนย์ service center ทั้งในด้านของพนักงาน การกระจายสินค้า และยอดขาย
2. ผลักดันเพื่อสร้างยอดขายให้กับบริษัทในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3. สร้างฐานลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเดิมของบริษัท
4. หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากสำนักงานใหญ่
คุณสมบัติ
1.ปริญญาตรีการตลาด บริหารธุรกิจ และสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ในการขายสินค้า 3-5 ปี
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
4. หากมีความรู้ในอุปกรณ์หลอดไฟฟ้า และอิเลคโทรนิคจะได้การพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
1. โบนัส
2. กองทุน
3. ประกันสุขภาพ
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5.พักร้อน
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ประจำศูนย์ SSC ขอนแก่น
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ขอนแก่น ( เมืองขอนแก่น )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-656-9039-45
Email sawittri.uphassa@havells-sylvania.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ Havells sylvania (Thailand) Ltd.