บจก.รวมนครก่อสร้าง(ปท)   รับสมัคร   วิศวกรโยธา   4 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ดำเนิงานด้านการรับเหมาก่อสร้างอาคารกับหน่วยงานราชการ

เงินเดือน 20,000 ถึง 45,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 3 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- รับผิดชอบในการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดการ รวมทั้งดูแลให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม
- ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานก่อสร้าง
- ตรวจสอบ ควบคุมการปฏิบัตงานของผู้รับเหมา
- ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
คุณสมบัติ
- เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
- วุฒิ ปวส. - ปริญญาตรี สาขา ก่อสร้าง /โยธา ประสบการณ์ในตำแหน่ง 1-3 ปี
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ( ใบกว.) จะพิจารณาเงินเดือนเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ค่าอาหารกลางวัน ประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
21/139 ซ.ลาดพร้าว 15 ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพ
( หน่วยงาน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ )
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตจตุจักร )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 029386868
Email danee301@hotmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.rnc.co.th/thai/jobs.asp/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บจก.รวมนครก่อสร้าง(ปท)