บริษัท พงษ์พรรณธารา จำกัด   รับสมัคร   โฟร์แมน   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

รับเหมาผลิต ติดตั้ง งานกระจก อลูมิเนียม โครงการที่พักอาศัยต่าง ๆ รวมทั้งงานราวกันตกกระจก, Facade, อลูมิเนียมคอมโพสิต

เงินเดือน 15,000 ถึง 20,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. วางแผนการทำงานของแต่ละโครงการ และดำเนินการให้สำเร็จตามแผนงาน
2.ดูแลและควบคุมการทำงานของช่างให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายอย่างมีคุณภาพ
3. รายงานความคืบหน้า และปัญหาของงานแต่ละโครงการให้ผู้จัดการโครงการรับทราบตามความเร่งด่วน
4.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
1. ชาย อายุ 24 ปีขึ้นไป
2. ปวช. - ปริญญาตรี ช่างก่อสร้าง/โยธา/สาขาอื่น ๆ (ในกรณีที่ไม่จบปวช.แต่มีประสบการณ์ด้านงานอลูมิเนียมกระจก ยินดีพิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
4. มีความรับผิดชอบสูง ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และเพื่อนร่วมงาน
สวัสดิการ
1.ประกันสังคม
2. ค่าอาหารกลางวัน
3. ค่าโทรศัพท์
4. โบนัสประจำปี
5. วันหยุดพักร้อนประจำปี
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
60/323 ซ.ประเสริฐมนูกิจ 27 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-578-1282
Email saleppdh@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท พงษ์พรรณธารา จำกัด