บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี (ประจำสุขุมวิท 25)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ธุรกิจสปา

เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- บันทึกบัญชีรับ-จ่ายประจำวันทีเกี่ยวข้องกับบริษัท พร้อมทั้งทำเอกสารประกอบการชำระเงิน
- สามารถกระทบยอดบางรายการเพื่อใช้ปิดงบได้ จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ยื่นแบบภงด1-3-53และยื่นแบบประกันสังคม
- ทำใบสำคัญรับ-จ่าย พร้อมหลักฐานการแนบประกอบเอกสาร
- ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี ออกใบแจ้งหนี้ ทำใบเสนอราคา
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ซัพพลายเออร์และธนาคาร
- ดูแลรายละเอียดเงินเดือนพนักงาน
คุณสมบัติ
-เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
-สัญชาติไทย
-การศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาด้านบัญชี-การเงินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความซื่อสัตย์ ความสามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความแม่นยำในงานคำนวณตัวเลขและพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
-หากมีประสบการณ์ด้านงานบัญชี-การเงิน ปิดงบได้จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาทำงาน และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
-สามารถเดินทางมาปฏิบัติงานได้ทั้งในโซนสุขุมวิทและสีลม
-สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น Express,Excel,Word
สวัสดิการ
ตามโครงสร้างของทางบริษัท
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตวัฒนา )
ใกล้ BTS อโศก
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 022366797
Email hr@divana-dvn.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ดี วี เอ็น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด