บริษัท เอ็มบี เทค จำกัด   รับสมัคร   Sales Administrative   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ผู้พัฒนาโปรแกรมบริหารทรัพย์สิน Well-Fixed Asset Software ที่ได้รับความเชื่อถือ ด้วยประสบการณ์อันยาวนาน ด้วยความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ในการบริหารการจัดการทรัพย์สิน ด้วยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัย ให้ผลเป็นประสิทธิภาพ ในการจัดการทรัพย์สินอย่างครบถ้วน โปรแกรมการจัดการบริหารสินทรัพย์ถาวร Fixed – Asset Management System โปรแกรมการตรวจนับทรัพย์สิน โดยระบบ Barcode Asset Physical Count บริการให้คำปรึกษาในการบริหารจัดการทรัพย์สิน ในด้านการดำเนินการทางด้านบัญชี การเงิน และระบบการผลิต

เพศ หญิง
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำ Software ของบริษัท
คุณสมบัติ
คุณสมบัติ :
เพศหญิง อายุ ไม่ต่ำกว่า 23 ปี จบ ปวส. ปริญญาตรี ทุกสาขา

ความสามารถ :
รักงานบริการ มีทักษะในการพูด สื่อสาร
มีความสามารถในการใช้ Computer
มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ รักความก้าวหน้า
มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถทำงานเป็นทีม
มีความซื่อสัตย์สุจริต
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
51/3 อาคารวิภาวดี ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 02-941-3377-9 หรือ 089-990-9181
ติดต่อคุณมณีรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตจตุจักร )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-941-3377-9
Email maneerat@mbtech.co.th
เว็บไซต์หน่วยงาน www.mbtech.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท เอ็มบี เทค จำกัด