โรงเรียนคณิตคิดวิเคราะห์ (Math Fighter)   รับสมัคร   ครูสอนภาษาอังกฤษ ด่วนมาก   1 อัตรา   ( งานพาร์ทไทม์ )

ยืนใบสมัคร

Math Fighter สถาบันสอนคณิตศาสตร์เชิงวิเคราะห์โจทย์ มากกว่าจำ ด้วยหลักสูตรแนวคิดแบบอินเดีย-สิงคโปร์ที่แม่นยำ เข้าถึงทุกราะดับความเข้าใจ พัฒนาและสอดคล้องกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการของไทย
- เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล - ม.6 (ทั้งนักเรียนอินเตอร์, Bilingual, EP, นักเรียนไทย)
- ด้วยโจทย์คณิตศาสตร์แนววิเคราะห์โจทย์ทั้งภาษาอังกฤษและไทย
- ครอบคลุมหลากหลายวิชาให้เลือก 4 วิชา
* คณิตศาสตร์
* ภาษอังกฤษ
* ภาษาไทย
* สมาร์ทเบรน

- เน้นฝึกฝนทักษะ อย่างมีระบบขั้นตอน
- สร้างสรรค์กลุ่มเล็ก 2 - 4 คน อย่างใกล้ชิด เข้าถึงทุกความเข้าใจ
- แผนการเรียนเจาะจงเฉพาะบุคคลตามความวัดระดับ และวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
- ประเมินผล วัดระดับการพัฒนา หลังการเรียนการสอนทุกครั้ง

เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. ครูสอนภาษาอังกฤษ ระดับชั้นอนุบาล 2 - ม.6
2. ดูแลผู้ปกครอง
คุณสมบัติ
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2.รักงานสอน
3.มีความรับผิดชอบสูง
4.เข้ากับเด็กได้ดี
5.มีบุคลิกภาพดี
6.มีมนุษยสัมพันธ์ดี
7.มีความตั้งใจและมีความอดทนใการทำงาน
8.มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
8.ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
9. หากเริ่มงานได้ทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
- เงินเดือน
- ยูนิฟอร์ม
- เบี้ยขยัน
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
เซ็นทรัลปิ่นเกล้า
ที่อยู่ 7/3 ห้อง 903 ชั้น9 อาคารเซ็นทรัลทาวเวอร์ปิ่นเกล้า(B) ถ.บรมราชชนนี แขวงอรุณอัมรินทร์ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10700
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตบางกอกน้อย )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 028849800
Email mathfighter@hotmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน -


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ โรงเรียนคณิตคิดวิเคราะห์ (Math Fighter)