โปรซอฟท์ คอมเทค   รับสมัคร   Telesales   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

เป็นบริษัทที่พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์สำเร็จรูป, พัฒนาด้านเว็ปไซต์
ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานของบริษัท
"หากคุณคือคนที่มีความรู้ ความสามารถ หากคุณคือคนที่เปี่ยมไปด้วยพลังความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
หากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหางานที่มั่นคง เราพร้อมที่จะมอบโอกาสนั้นให้กับคุณ"

เงินเดือน 9,000 ถึง 10,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
-ประชาสัมพันธ์ หาลูกค้ารายใหม่ ผ่านโทรศัพท์ Email Marketing และ Internet
-เปิดโอกาสทางการขาย นำเสนอขายสินค้าและปิดการขายตามเป้าหมายที่วางไว้
-ให้คำแนะนำการใช้โปรแกรมและประยุกต์ให้เข้ากับลักษณะธุรกิจของลูกค้า
-ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย หรือตามความเหมาะสม
คุณสมบัติ
1.มีประสบการณ์ด้านงานขาย / งานที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมสำเร็จรูป
2.มีความรับผิดชอบ และ อดทนสูงภายใต้การทำงานที่กดดัน
3.มีน้ำเสียง สุภาพ นุ่มนวล และพูดชัดเจน
4.มีบุคลิกภาพ มนุษยสัมพันธ์ ในการทำงานที่ดี
5.มีความรู้ด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6.อายุ22-28ปี
สวัสดิการ
-หยุด เสาร์ อาทิตย์
- ประกันสังคม
- โบนัสประจำปี
- ค่าล่วงเวลา
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
เลขที่ 287 หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน เชียงใหม่ ( สันทราย )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0813596921
Email recruit.prosoft@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.prosoft.co.th/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ โปรซอฟท์ คอมเทค