บริษัท จันทบุรีเทรลเลอร์ จำกัด (สำนักงานฉะเชิงเทรา)   รับสมัคร   พนักงานขับรถ 18, 22 ล้อ   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ประกอบกิจการประเภทการขนส่งและขนถ่ายสินค้า ขนย้ายเครื่องจักร

เพศ ชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. ขับรถ 18, 22 ล้อ นำส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้อง ตรงเวลา อย่างปลอดภัย
2. ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในคู่มือพนักงานขับรถ
3. บริการลูกค้าด้วยความสุภาพเรียบร้อย และซื่อสัตย์สุจริต
4. มีความรู้เกี่ยวกับการตรวจดูสภาพรถ เช่น ลมยางทั้งหมด, เช็คเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่างๆภายในรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
5. ดูแลรักษารถที่ตนเองขับ พร้อมทั้งทำการซ่อมแซม ดูแลรักษารถเบื้องต้นให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และล้างทำความสะอาดรถอย่างต่อเนื่อง
6. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ ได้อย่างถูกต้อง
คุณสมบัติ
1. มีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 3,4
2. ถ้ามีประสบการณ์การทำงานด้านนี้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. สามารถซ่อมรถได้
4. ขยันอดทน
5. มีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่
สวัสดิการ
1. เงินเดือน
2. ที่พัก
3. ค่าโทรศัพท์
4. โบนัส
5. ประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท จันทบุรีเทรลเลอร์ จำกัด (สำนักงานฉะเชิงเทรา)
129/29 หมู่ 2 ถนนบางนา-ตราด(กม.43) ซอยวัดบางเกลือ ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ฉะเชิงเทรา ( บางปะกง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 081-9365444
Email yosita@ct-trailer.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.ct-trailer.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท จันทบุรีเทรลเลอร์ จำกัด (สำนักงานฉะเชิงเทรา)