บริษัท โลคัล ทีนเรนเจอร์ จำกัด   รับสมัคร   Backend Developer   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

เป็นบริษัทเกี่ยวกับซอฟแวร์และเกมในจังหวัดเชียงใหม่

เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 5 ปี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
งานด้านเว็บไซด์ Web Developer จัดการระบบเว็บไซต์ เช่น จัดการฐานข้อมูล โครงสร้างเว็บไซต์ การเขียนโค้ดควบคุมระบบ เป็นต้น
คุณสมบัติ
- ชาย หรือ หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้พื้นฐานการใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ อาทิ C++, Java, php เป็นต้น
- มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
- มีความขยัน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
- มีประสบการณ์การทำงานจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ**

**เงินเดือนตามตกลง
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท โลคัล ทีนเรนเจอร์ จำกัด
117/143 หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน เชียงใหม่ ( เมืองเชียงใหม่ )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 053-272029
Email localteenranger17@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน teenranger.com/localteenranger/index.php


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท โลคัล ทีนเรนเจอร์ จำกัด


รับเขียนโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล