บริษัท โลคัล ทีนเรนเจอร์ จำกัด   รับสมัคร   เลขานุการ   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

เป็นบริษัทเกี่ยวกับซอฟแวร์และเกมในจังหวัดเชียงใหม่

เพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ดูแลและรับคำสั่งจากผู้จัดการ
คุณสมบัติ
- ชาย หรือ หญิง อายุ 23 – 30 ปี
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีการจัดการหรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์สุจริต
- มีความขยัน พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

**เงินเดือนตามตกลง
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท โลคัล ทีนเรนเจอร์ จำกัด
ที่อยู่ : 117/143 หมู่ที่ 12 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน เชียงใหม่
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 053-272029
Email localteenranger17@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน teenranger.com/localteenranger/index.php


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท โลคัล ทีนเรนเจอร์ จำกัด