บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัด   รับสมัคร   IT Support   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ดำเนินธุรกิจ ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น (Bangsue Junction)

เพศ ชาย
ประสบการณ์ 1 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร
- ดูแล ซ่อมแซมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และเครื่องถ่ายเอกสารภายในองค์กร
- จัดหาและจัดซื้ออุปกรณ์ด้านITที่ต้องนำมาใช้งานภายในองค์กร
- ดูแลระบบ LAN ,Network, คอมพิวเตอร์และHardwareต่างๆ
- ดูแลและบริหารจัดการระบบ Fiber Optic Router และโทรศัพท์
- งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศชาย อายุ23ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปวส. -ปริญญาตรี จบการศึกษาด้าน IT หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้าน IT Support อย่างน้อย 1ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้ด้าน Network, Hardware, Software เป็นอย่างดี
- สามารถซ่อม ประกอบ และติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
- มีความรับผิดชอบในการทำงาน รู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ศูนย์การค้า Bangsue Junction
511 อาคารบางซื่อจังชั่น ถ.กำแพงเพชร2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ตรงข้ามสวนจตุจักร ติดกับรถไฟฟ้าใต้ดิน สถานีกำแพงเพชร ทางออก1
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตจตุจักร )
ใกล้ BTS หมอชิต MRT กำแพงเพชร
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 021085555
Email ddmallcompany@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://bangsuejunction.com/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัด