บริษัทมิตซุย-โซโค(ประเทศไทย)จำกัด   รับสมัคร   Human Resources Officer   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

กลุ่มบริษัท มิตซุย-โซโค ประกอบด้วย บริษัทมิซุย-โซโค(ประเทศไทย)จำกัด, บริษัทมิทส์ โลจิสติกส์(ประเทศไทย)จำกัด, บริษัท มิทส์ทรานสปอร์ต(ประเทศไทย)จำกัด เราเป็นบริษัทชั้นนำทางด้านการดำเนินธุรกิจตัวแทนนำเข้าและส่งออก รวมถึงการบริหารงานคลังสินค้า, จัดส่ง และโลจิสติกส์แบบครบวงจร(Logistics Total Solution)

เพศ หญิง
ประสบการณ์ 2 ปี
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1.รวบรวม ประสานงาน ติดตามงาน เอกสาร Time Attendance, ข้อมูลการทำงานล่วงเวลา และสรุปสถิติต่างๆ ที่เกี่ยงข้องจากหน่วยงานต่างๆ
2.ดูแลงานประกันสังคม ประสานงานเรื่องสิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงานในองค์กร
3.จัดเตรียมข้อมูล และประสานงาน รวบรวม วิเคราะห์ตัวเลขเชิงเปรียบเทียบเพื่อเสนอโครงงานด้านสวัสดิการของบริษัทฯ เช่น การคัดเลือกบริษัทประกันชีวิตและประกันสุขภาพกลุ่ม และคัดเลือกโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี
4.ติดต่อประสานงานด้านงานสรรหา และว่าจ้างบุคคลากร เช่น การติดต่อผู้สมัครงาน การนัดหมายสัมภาษณ์, การทดสอบข้อเขียน และการสัมภาษณ์เบื้องต้น
5.ติดต่อประสานงานด้านการอบรมและพัฒนาบุคคลากร เช่น การติดต่อหน่วยงานฝึกอบรมภายนอก ( Public Training) และประสานงานแผนกต่างๆ เพื่อจัดหลักสูตรการอบรมภายใน ( In-House Training)
6.จัดทำรายงานสรุปข้อมูลต่าง ๆที่เกี่ยวข้องในรูปแบบตาราง Summary โดยใช้ Excel
คุณสมบัติ
1.เพศหญิง อายุ 23 - 30 ปี
2.วุฒิปริญญาตรี สาขา บริหารทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ จิตวิทยา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3.ต้องมีประสบการณ์ในสายงาน HR ไม่ต่ำกว่า 2 ปีขึ้นไป ถ้ามีประสบการณ์ด้านการคิดเงินเดือน Payroll หรือTime Attendance จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4.มีความกระตือรือล้น กระหายที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อการพัฒนาตนเองอย่างชัดเจน
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัทมิตซุย-โซโค(ประเทศไทย)จำกัด
สำนักงานใหญ่สีลม อาคารลิเบอร์ตี้ สแควร์ ชั้น11 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10120
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตบางรัก )
ใกล้ BTS ศาลาแดง MRT สีลม
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-0124925
Email wichada@mitsui-soko.co.th
เว็บไซต์หน่วยงาน www.mitsui-soko.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัทมิตซุย-โซโค(ประเทศไทย)จำกัด