บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัด   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ดำเนินธุรกิจ ศูนย์การค้าบางซื่อ จังชั่น (Bangsue Junction)

เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- ดูแลงานขาย ให้ข้อมูลและบริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อ
- ประสานงานขายตามหน่วยงานต่างๆ และฝ่ายที่เกี่ยวข้องในองค์กร
- จัดทำรายงานและเอกสารที่เกี่ยวกับการขาย สรุปรายงานการขาย รวมถึงจัดทำเอกสารและรายงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- เพศ ชาย/หญิง อายุ 23ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
- มีทักษะในการสื่อสาร
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รักในงานบริการ
- มีความรับผิดชอบ สามารถทำงานเป็นทีมได้
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
ศูนย์การค้า Bangsue Junction
511 อาคารบางซื่อจังชั่น ถ.กำแพงเพชร2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตจตุจักร )
ใกล้ BTS หมอชิต MRT กำแพงเพชร
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 021085555
Email ddmallcompany@gmail.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.bangsuejunction.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท ดีดี มอลล์ จำกัด