แฟนตาซี ทราเวล จำกัด   รับสมัคร   หัวหน้ากุ๊ก(พ่อครัว)   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต

เงินเดือน 35,000 ถึง 40,000 บาท
เพศ ชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
สามารถทำอาหารจีนในปริมาณมากได้ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
คุณสมบัติ
1.ขยันอดทน
2.เคยมีประสบการณ์ในการทำอาหารจีน
3.ทำอาหารจีนเป็น
4.สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารได้(จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
5.มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
สวัสดิการ
มีประกันสังคมให้
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัท แฟนตาซี ทราเวล จำกัด (ท่าเรือวิสิฐ์ พันวา อ่าวมะขาม)
88/88 ม.7 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ภูเก็ต ( เมืองภูเก็ต )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0805304320 :คุณขนิษฐ
Email nongmai06027@gmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ แฟนตาซี ทราเวล จำกัด