บริษัทศรีสำอางค์ซัพพลายเออร์ จำกัด   รับสมัคร   พนักงานขับรถผู้บริหาร   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัทศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด ประกอบกิจการ ผลิตแผ่นโฟมยางทำพื้นรองเท้าและรองเท้าแตะ จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ภายใต้เครื่องหมายการค้า ตรา " EVANI " , " PEEK " และ " PINKY "
บริษัทได้เริ่มดำเนินการผลิตแผ่นโฟมและทำรองเท้าแตะ ตรา " แว่น " จำหน่ายครั้งแรก ในปี พ.ศ.2495 และได้ขยายกิจการ โดยทำการติดตั้งเครื่องจักรเพื่อพัฒนาการผลิตแผ่นโฟมและจำหน่ายให้แก่ลูกค้า ผลิตอุปกรณ์กีฬาและของเล่นมากขึ้นในปี พ.ศ.2504
ในปี พ.ศ.2516 บริษัทได้ย้ายกิจการมาอยู่ที่โรงงานตรอกจันทร์ และจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัดครั้งแรก ในชื่อ " บริษัท โรงงานศรีสำอางค์ จำกัด " และได้พัฒนาการผลิตแผ่นโฟมทำพื้นรองเท้า และรองเท้าแตะ ภายใต้เครื่องหมายการค้า " PEEK และ PINKY " จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศมากขึ้น
และในปี พ.ศ.2531 ได้ทำการย้ายกิจการโรงงานมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการ ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 20/1 ม.2 ถ.กิ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อทำการขยายกำลังการผลิตแผ่นโฟมทำพื้นรองเท้า และรองเท้าแตะ มากยิ่งขึ้น บนเนื้อที่ 12 ไร่ และจดทะเบียนจัดตั้งบริษ้ทจำกัดใหม่ ในชื่อ " บริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด "
นโยบายของบริษัท ศรีสำอางค์ ซัพพลายเออร์ จำกัด
บริษัทมีความุ่งมั่นอย่างจริงจังที่จะดำเนินธุรกิจการผลิตที่มีคุณภาพเป็นที่พอใจแก่ลูกค้าด้านกระบวนการผลิตและวิธีการทำงาน ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน และเพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท บริษัทจึงได้นำมาตรฐานแรงงานไทยว่าด้วยเรื่องความรับผิดชอบทางสังคมมาใช้ในบริษัท โดยมีขอบเขตครอบคลุมทุกพื้นที่ ทุกงาน ทุกหน่วยงานภายในบริษัท และครอบคลุมถึงงานที่ว่าจ้างบริษัท ผู้รับเหมา และแรงงานผู้รับงานไปทำที่บ้านด้วย

เงินเดือน 10,000 ถึง 15,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 5 ปี
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น ถึง มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ขับรถ รับ - ส่งผู้บริหาร
คุณสมบัติ
เพศ : ชาย
อายุ(ปี) : 27 - 35
ระดับการศึกษา : ต่ำกว่า ม.6 - ปวส.
ประสบการณ์(ปี) : 1
มีใบอนุญาติในการขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ

1. มีรถรับส่ง
2. เสื้อฟอร์ม
3. โบนัส
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
6. กีฬาสีภายใน
7. สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ
8. ประกันสังคม ,กองทุนเงินทดแทน,ประกันอุบัติเหตุหมู่
9. สวัสดิการอื่นๆ ไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนด
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
บริษัทศรีสำอางค์ซัพพลายเออร์ จำกัด
20/1 ม.2 ถ.กิ่งแก้ว
ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน สมุทรปราการ ( บางพลี )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-3124368-70
Email personal@sri-sam-ank.com
เว็บไซต์หน่วยงาน srisamank.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัทศรีสำอางค์ซัพพลายเออร์ จำกัด