บริษัท เบส อินซูเลชั่น จำกัด    รับสมัคร   เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดระหว่างประเทศ   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัครเงินเดือน 15,000 ถึง 30,000 บาท
เพศ หญิง และชาย
ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายในประเทศและต่างประเทศ
2.
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาดระหว่างประเทศ, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่
เกี่ยวข้อง
2. อายุ 25 - 35 ปี มีประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป
3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารได้เป็นอย่างดี
5. มีความรู้และความสามารถทางด้านการขายและการตลาด
6. มีสามารถเดินทางไปต่างประเทศได้เป็นครั้งคราว
7. ขยัน มีความอดทน มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
สวัสดิการ
1. ประกันสังคม
2. โบนัสประจำปี
3. เสื้อฟอร์มบริษัท
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
อ.สามโคก จ.ปทุมธานี
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ปทุมธานี
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0954875649
Email wassana@tdtduct.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท เบส อินซูเลชั่น จำกัด