Quality Training (Thailand) Ltd.   รับสมัคร   Customer Service Administrator   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท ควอลิตี้ เทรนนิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นองค์กรที่ให้บริการเรื่องรับให้คำปรึกษา จัดฝึกอบรมภายใน (In-house Training) และจัดสัมมนาภายนอก (Public Seminar) ในเรื่องระบบคุณภาพ ISO 9001, IATF 16949 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ระบบอาชีวอนามัย และความปลอดภัย ISO 45001 ระบบ GMP & HACCP, Six Sigma, Balance Scorecard, Productivity Improvement รวมถึงระบบการบริหารการจัดการต่างๆ ที่เน้นการพัฒนาศักยภาพขององค์กรให้เป็นผู้นำในเรื่องของการคิดเชิงสร้างสรรค์ และนวัตกรรม

เพศ หญิง
ประสบการณ์ 2 ถึง 4 ปี
การศึกษา ปวส ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ประสานงานระหว่างลูกค้ากับวิทยากร ให้การจัดงานออกมาราบรื่น
คุณสมบัติ
• เพศหญิงอายุ 24 ปีขึ้นไป
• วุฒิปวส - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์งานด้านการฝึกอบรม หรือ การตลาด หรืองานบริการลูกค้าอย่างน้อย 1 ปี
• มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบสูง
• สามารถใช้โปรแกรม MS Office (Word, Excel, และ Power Point) ได้ดี หรือโปรแกรมออกแบบเช่น illustrator, Photoshop จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• พิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้อย่างน้อย 30 คำต่อนาที
• หากมีพาหนะส่วนตัว จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
วันหยุดประจำปีอิงตามธนาคารแห่งประเทศไทย
หลักสูตรฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
70/412 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน ปทุมธานี ( คลองหลวง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 02-902-0384, 065-237
Email hr@qualitytraining.co.th
เว็บไซต์หน่วยงาน qualitytraining.co.th


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ Quality Training (Thailand) Ltd.