Namson Digital   รับสมัคร   Co-Producer / Project Coordinator   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท นัมซัน ดิจิตอล จำกัด เป็นบริษัทรับจ้างผลิตเกมในแพลตฟอร์มต่างๆ โดยลูกค้าส่วนใหญ่ เป็นสตูดิโอทำเกม AAA ในต่างประเทศ มุ่งเน้นส่วน Pre-production คือ Concept Art และ 3D Asset ในระยะแรก โดยมีเป้าหมายในอนาคตว่า จะผลิตเกมไทยที่มีคุณภาพระดับโลกให้ได้

เพศ หญิง และชาย
การศึกษา ปริญาตรี ถึง ปริญาโท
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
ประสานงานโปรเจคต่างๆในบริษัทให้ดำเนินไปด้วยดี การสื่อสารในทีมไม่มีติดขัด สามารถส่งมอบงานให้ลูกค้าได้ตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยที่งานมีคุณภาพ เป็นที่น่าพอใจ, ช่วยเหลือ Project Manager ในการวางแผนงานต่างๆ จัดลำดับความสำคัญของงาน, ติดตามงานให้ส่งได้ภายในเวลาที่กำหนด, คาดคะเนปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ และแจ้งให้ Project Manager ทราบ, ช่วยจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงาน และบันทึกการประชุม ให้ทุกคนเข้าใจตรงกัน
คุณสมบัติ
เป็นคนที่เปิดใจ ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ มีความกระตือรือร้น
เป็นคนที่สามารถวางแผนจัดการสิ่งต่างๆได้ดี มีความยืดหยุ่น มีความแม่นยำ ละเอียดรอบคอบ
ชอบที่จะแก้ไขปัญหา และทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยปราศจากอคติ
มีความสนใจในด้านเกมส์ และการผลิตเกมส์
สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
หากมีความรู้/ทักษะด้านบัญชีและการเงิน ถือว่าเป็นความสามารถเพิ่มเติมพิเศษ
สวัสดิการ
ประกันสังคม
(อื่นๆ สามารถสอบถามจากผู้บริหารในวันสัมภาษณ์ได้)
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 24 ห้อง 123 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตพญาไท )
ใกล้ BTS สนามกีฬาแห่งชาติ MRT สีลม
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0854052490
Email ่jobs@namsondigital.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.namsondigital.com/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ Namson Digital