บริษัท คอมพิวเตอร์เลเบิ้ล เวิลด์ไวลด์ จำกัด   รับสมัคร   สมุห์บัญชี   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัครเพศ หญิง และชาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
- มีความรู้ความเข้าใจด้านบัญชี
- สามารถตรวจสอบและยื่นภาษี ภงด.1,3,53 รวมถึงภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สามารถตรวจสอบเอกสารบัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้
- สามารถตรวจสอบเอกสารการเงินทั้งด้านรับและด้านจ่าย
- ตรวจสอบเอกสารธุรกรรมบัญชี ด้านนำเข้า / ส่งออก จากต่างประเทศ
- เป็นผู้ทำบัญชี สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน , ประจำปีได้
- สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆได้
- สามารถใช้โปรแกรมบัญชี EXPRESS หรือโปรแกรมพื้นฐาน word,excel
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรีขึ้นไป
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
สถานที่ปฏิบัติงาน
บริษัท คอมพิวเตอร์เลเบิ้ล เวิลด์ไวลด์ จำกัด
เลขที่ 2 ซอยสุขสวัสดิ์ ถนนสุขสวัสดิ์
แขวงบางปะกอก เขตราษฏร์บูรณะ
กรุงเทพฯ

เวลาทำงาน
ปฏิบัติงาน 5 วัน
จันทร์-ศุกร์
8.30 - 17.30 น.

จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตราษฎร์บูรณะ )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 028769988
Email hrm@clwglobal.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท คอมพิวเตอร์เลเบิ้ล เวิลด์ไวลด์ จำกัด