บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด   รับสมัคร   เจ้าหน้าที่จัดซื้อในประเทศ   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

บริษัท เป็นศูนย์รวมอิเล็กทรอนิกส์ อิเล็กทริค และสินค้าอุตสาหกรรม เป็นโมเดิร์นเทรด และซูเปอร์มาร์เกตอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย

เพศ หญิง
ประสบการณ์ 1 ถึง 2 ปี
การศึกษา ปวช ถึง ปริญาตรี
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การเจรจาต่อรองและการติดต่อประสานงาน
คุณสมบัติ
วุฒิปวช. - ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ/การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านการใช้คอมพิวเตอร์ การเจรจาต่อรองและการติดต่อประสานงาน
สวัสดิการ
*มีเงินเดือนประจำ, ค่าคอมมิชชั่น, โบนัสประจำปี, โอ.ที., มีเงินเกษียณอายุ
*มีประกันสังคม, มีชุดฟอร์มของบริษัทฯให้
*ลาพักผ่อนประจำปี (สำนักงานใหญ่ทำงาน หยุดวันอาทิตย์)
*มีสันทนาการต่างๆ ให้พนักงานมีท่องเทียวประจำปี มีวันหยุดประเพณี 13 วัน
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
เลขที่ 119,119/1 ถ.อัษฎางค์ ตรงข้ามกรมการรักษาดินแดง บ้านหม้อ ริมคลองหลอด แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน กรุงเทพมหานคร ( เขตพระนคร )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0-2225-0094
Email personal@mynpe.com
เว็บไซต์หน่วยงาน www.mynpe.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท นัฐพงษ์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด