GPP INTERNATIONAL CO., LTD.   รับสมัคร   ประชาสัมพันธ์   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

ดำเนินธุรกิจด้านปิโตรเลียม

เพศ หญิง
การศึกษา ปวช ถึง ปวส
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
รับโทรศัพท์ ต้อนรับแขกหรือผู้มาติดต่อกับองค์กร ติดต่อประสานงานให้ตามความประสงค์ของผู้มาติดต่อ ต้อนรับจัดหาเครื่องดื่มรับรองลูกค้า งานรับจดหมาย พัสดุ เอกสารต่าง ๆ จากไปรษณีย์ และบุคคลภายนอก และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
• เพศหญิง อายุ 22-30 ปี
• สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช – ปวส. ทุกสาขา
• มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการให้บริการ
• มีความรับผิดชอบ และมีความอดทนในการทำงาน สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
• มีวินัย และสามารถทำงานเป็นทีมได้
สวัสดิการ
ประกันสังคม
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
• 373 อาคารจีพีพี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี (เมืองทองธานี)
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน นนทบุรี ( ปากเกร็ด )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0967731871
Email anyong_tha@hotmail.com


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ GPP INTERNATIONAL CO., LTD.