บริษัท สันธิญา ภูเก็ต นาใต้ รีสอร์ทแอนด์สปา   รับสมัคร   Spa Therapist   1 อัตรา   ( งานประจำ )

ยืนใบสมัคร

โรงแรมและรีสอร์ท

เงินเดือน 12,000 ถึง 20,000 บาท
เพศ หญิง
ประสบการณ์ 2 ถึง 5 ปี
การศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย
ความรับผิดชอบ ลักษณะงาน
1. ให้บริการนวด สปาให้กับ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ อย่างมีมาตรฐานและความเรียบร้อย
2. ดูแลทำความสะอาดเตียงนวดและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 40 ปี
- มีประกาศนียบัตรด้านการนวดสปา / ไทย ไม่ต่ำกว่า 150 ชั่วโมง
- มีบุคลิกภาพที่ดี มีอัธยาศัยดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีความตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์และอดทนต่องานหนัก
- หากสามารถนวดน้ำมัน ขัดผิว นวดหน้า ฯลฯ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถสื่อสาร และเข้าใจในภาษาอังกฤษได้ขั้นพื้นฐาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ
1. หอพักพนักงาน
2. ประกันสังคม
3. ห้องอาหารสำหรับพนักงาน อาหาร 3 มื้อ
4. เครื่องแบบพนักงาน
5. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
6. วันหยุดนักขัตฤกษ์
7. วันหยุดอื่นๆตามกฏหมาย
ที่อยู่ (สถานที่ปฎิบัติงาน)
โรงแรม สันธิญา ภูเก็ต นาใต้ รีสอร์ท&สปา
เลขที่ 8 ม.14 ต.โคกกลอย อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 82140
จังหวัดที่ปฎิบัติงาน พังงา ( ตะกั่วทุ่ง )
ติดต่อสมัครงาน เบอร์โทรศัพท์ 0643988568
Email pn.snt@santhiya.com
เว็บไซต์หน่วยงาน https://www.santhiya.com/


ดูตำแหน่งงานทั้งหมดของ บริษัท สันธิญา ภูเก็ต นาใต้ รีสอร์ทแอนด์สปา